Tvangsfjernelser

Første telefoniske kontakt er gratis

I Danmark og de øvrige skandinaviske lande fjerner børn fra deres forældre i højere grad end andre lande. De seneste år er der faldet domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, der har afgjort, at de meget barske anbringelser af børnene, den manglende kontakt og den manglende evne til at få børn og deres forældre genforenet og dømt de skandinaviske lande for at have overtrådt retten til familieliv, Menneskerettighedskonventionens artikel 8.

Står I i den situation, at kommunen lægger op til en anbringelse, har I to muligheder :
Indgå en aftale om en frivillig anbringelse – og som  der således ikke kan klages over eller ankes
eller nægte en anbringelse – her opnår I gratis advokatbistand og dermed hjælp til anke , klage, komme med nye relevante oplysninger.

De fleste forældre oplever, at en frivilligt anbringelse er en form for frivillig tvang, og vælger derfor ikke at ville acceptere en frivillig anbringelse, således at deres sag kan blive belyst korrekt og juridisk korrekt.

Tal med mig om jeres situation, og jeg drager omsorg for jeres barn, jeres sag og for, at det offentlige betaler for advokatopgaven.

Kontakt Land Advokater