Selskabsret

Vi opretter selskaber

Den primære lov inden for selskabsretten er selskabsloven. Selskabsloven regulerer primært selskabsformerne: ApS (anpartsselskab), A/S (aktieselskab) IvS (iværksætterselskab) . I selskabsloven findes regler for blandt andet: ejeraftaler, ejerbøger, hæftelse, selskabsledelse, bestyrelse og direktion, repræsentation, kapitalkrav, selskabsnavn og logo osv.

Der findes også anden selskabsretlig lovgivning end selskabsloven eksempelvis lov om erhvervsdrivende virksomheder. Jeg har  indgående kendskab til  selskabsretlig lovgivning, og kan derfor tilbyde dig selskabsretlig rådgivning skræddersyet til dig og din virksomhed.

Sammen med selskabsretlige principper regulerer selskabsloven desuden reglerne for blandt andet koncerner, holdingselskaber og generationsskifter.

Land Advokater tilbyder selskabsrådgivning og udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter, forretningsordener, overenskomster m.v.

Nedenfor ser du de forskellige dele af selskabsretten, som jeg beskæftiger jeg med.

Omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab
Omdannelse af enkeltmandsfirma til ApS
Skattefri omdannelse – enkeltmandsfirma til ApS
Skattefri tilførsel af aktiver og passiver
Udbytte og kapitalandele
Anpartsombytning
Spaltning af selskab
Fusion

Bestyrelsen
Fravalg af revision
Aktionærlån og anpartshaverlån
Kapitaltab
Likvidation
Betalingserklæring
Ejeraftale
Stiftelse med værdier (Apport)
Kapitalforhøjels og kapitalnedsættelse

Selskabstyper

Iværksætterselskab
Interessentskab
Anpartsselskab
Aktieselskab

Kontakt Land Advokater