Asylsager

Første telefoniske kontakt er gratis

Vi har specialiseret os i sager vedrørende menneskerettigheder med særlig vægt på udlændinge-sager. Vi har lang erfaring i blandt andet asylsager, er beskikket af Flygtningenævnet og medlem af FAU Foreningen af Udlændige advokater. Sager om ophold i Danmark, midlertidigt per permanent samt familiesammenføringer har vi stor erfaring med. Ofte kan en model , hvor man anvender de europæiske regler istedet for de restriktive danske udlændige regler  om familiesammenføring være bedre egnede til en familiesammenføring i Danmark.

We specialize in human rights with particular emphasis on immigration matters. We have long experience in, among other, asylum cases, appointed by the Refugee Board in Copenhagen. I addition to this we specialize in Family Reunification, temporary or permanent residence here in Denmark for residents outside the EU.

Kontakt Land Advokater